МРЕЖА “СТЪПКИ”

СПИСЪК НА ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩИ СЪВМЕСТНИ БИЗНЕС И ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Партньори от област Кюстендил, България:

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КЮСТЕНДИЛ”
2500 гр. Кюстендил
e-mail: mos_kn@abv.bg

2. ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869” ГР. КЮСТЕНДИЛ
2500 гр. Кюстендил
e-mail: chitalishte@bratstvokn.org

3. ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1961” ГР. КЮСТЕНДИЛ
2500 гр. Кюстендил
e-mail: probuda_kn@abv.bg

4. СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА МРЕЖА - КЮСТЕНДИЛ”
2500 гр. Кюстендил
e-mail: grajdanskicentar_kn@abv.bg

5. НЕФОРМАЛНА МЛАДЕЖКА ГРУПА „МЛАДИТЕ ЗА КЮСТЕНДИЛ”
2500 гр. Кюстендил
e-mail: nmg_kn@abv.bg

6. СДРУЖЕНИЕ "СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - КЮСТЕНДИЛ"
2500 гр. Кюстендил
e-mail: turizam_kn@abv.bg

7. СДРУЖЕНИЕ „БЕЗ ГРАНИЦИ 21 ВЕК”
2500 гр. Кюстендил
e-mail: nofrontiers21@abv.bg

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
2500 гр. Кюстендил
e-mail: kncci@esnet.bg, kncci@bcci.bg

2. РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - КЮСТЕНДИЛ
2500 гр. Кюстендил
e-mail: rzk_kn@abv.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”
2500 гр. Кюстендил
e-mail: pgt_kyustendil@abv.bg

МЕДИИ

1. КЮСТЕНДИЛСКИ НОВИНИ
2500 гр. Кюстендил
e-mail: webmaster@kustendil.info

2. КЮСТЕНДИЛСКИ ВЕСТИ
2500 гр. Кюстендил
e-mail: knvesti_kn@abv.bg

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

1. ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „SUNRISETOURS”
2500 гр. Кюстендил
e-mail: sunrise_tours@abv.bg

СПИСЪК С ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА – ОБЩИНА ВИДИН

СДРУЖЕНИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин
Председател на УС: Камелия Лозанова
Адрес: гр.Видин, ул. “Христо Ботев” 77
тел. 600 017; 600 018; 600 129
e-mail: office@bcvidin.org

Индустриална стопанска асоциация - Видин
Председател - Олег Антов
Адрес: гр.Видин, ул.”Райна Княгиня” 7
тел. 600 225
e-mail: visa@abv.bg

Търговско промишлена палата- Видин
Председател - Красимир Кирилов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър ІІ” № 19-21, п.к.157
тел. 600 556
e-mail: office@vdcci.bg

Свободен младежки център
Председател на УС - Николай Цолов
Адрес: гр.Видин, “Горазд” 36, п.к.19
тел.601 983 факс 601 843
e-mail: info@fyc-vidin.org
Интернет страница: http://www.fyc-vidin.org

Сдружение "Европейски просперитет"
Председател - Бистра Каменова
Адрес: гр. Видин, ж.к. Химик, бл. 12, вх. А, ап. 12
тел./факс 094/ 620 877
мобилни телефони: 0889 239 632, 0897 963 939
http://www.evroprosperitet.eu

Сдружение "Европейски перспективи"
Председател - Живка Николова
Адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I №67
мобилни телефони: 0889 722 837; 0884 260 845
http://www.european-perspectives.org

"Център за иновации и развитие"
Председател на УС: инж. Владимир Андреев 
Адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I, № 13
телефон: 0887 523 540
e-mail: idc_vd@abv.bg
http://center-inovacii.alle.bg

Фондация "АГЕНДА ПЛЮС"
Ръководител: Ивайло Чопаков
Адрес: гр. Видин, ул. Иван Асен II, № 18
телефон: 0885 690050
e-mail: apf.vidin@gmail.com

Сдружение “НИКЕ”
Председател - Петър Петров
Адрес: гр.Видин, бл.”Лебед”, вх.А, ет. 6, ап. 18
тел. 606 736; 600 942; 0885893369
e-mail: petr1991@abv.bg

Сдружение “Организация Дром”
Председател - Донка Панайотова
Адрес: к-с “Съединение”,бл.4- партер
тел. 606 209
e-mail: organization_drom@lycos.com

Сдружение ”Джанглипе”
Председател - Петър Филипов
Адрес: гр.Видин, ул. “Димчо Дебелянов”12
e-mail: tvroma@abv.bg

Сдружение “Доверие”
Председател на УС - Лидия Каменова
Адрес: гр.Видин, ул.”Княз Ал.Батенберг” 3,ет.1,ст.11
тел. 600 654
e-mail: lidia_kam@abv.bg

Сдружение “Достоен живот”
Председател - Митко Николов
тел. 606 444
e-mail: mitkonik@gmail.com

Румънски културен център - Видин
Иван Жуветов
Адрес: гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков”25
Тел.: 0885816394
E-mail: juvete@gmail.com

Асоциация на власите
Председател - Пламка Любомирова
Адрес: гр.Видин, ул. “Яворов” 1, ет 2, стая 213
тел. 600 164,
e-mail: Lybomirova_vd@abv.bg

Сдружение „АВЕ”
Председател - Д-р Иво Георгиев
Адрес: гр.Видин
тел. 607 410
e-mail: ifg@abv.bg

Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения
Председател - Людмила Кежова
Адрес: гр.Видин, ул.”Стефан Караджа” 13
тел. 606 376
e-mail: lubka@vidin.net

Народно читалище “Цвят”
Секретар - Любомир Илиев
Адрес: гр.Видин, пл.”Бдинци” 6, п.к.3
тел. 601 675
e-mail: tsviat@abv.bg

Сдружение ”Училищно настоятелство Арабела”
Председател - Данка Стаменова
Адрес: гр.Видин, ул.”Л.Порчелов”2
тел. 601 746

Видинско дружество за защита на животните
Председател - Любов Гусева
Адрес: гр.Видин, к-с “Васил Левски”, бл. 5, вх. 3, ап. 167
тел. 624 899
e-mail: vdzj@abv.bg

Сдружение “Дъга над Дунав”
Председател - Боян Иванов
Зам. председател - Мария Дикова
Адрес: гр.Видин, к-с “Баба Тонка”, бл. 3, вх. В
тел. 601 643
e-mail: bpivanov@abv.bg

РО на Съюз на инвалидите – Видин
Председател – Ваньо Диков
Адрес: ул. "Аспарух" 29, ДКЦ 1, ст. 114

Сдружение “Партньори - Видин”
Председател - Силвия Ставрева
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър II” №13, ет.4
тел. 601 218
e-mail: s.stavreva@abv.bg ; stavreva_m@mail.bg

Пчеларско дружество ”Димитър Балев” – гр. Видин
Председател /областно представителство/ - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ж.к “Христо Ботев”, бл.14, вх.В, ап.18
тел./факс 094/637 595
e-mail: p4elarskodvovidin@abv.bg

Пчеларско дружество ”РОЙ” – гр.Видин
Председател - Васил Василев
тел. 094/621 746

Областно представителство - Видин на Камара на строителите в България
Председател - Валентин Цветанов
Адрес: гр.Видин, ул.Бдин №4
тел. 600 511; 600 079
e-mail: vidin_office@ksb.bg; vidin_register@ksb.bg

Регионално сдружение за духовни изяви “Ангел Будев”
Председател - Вергил Маринов
Адрес: гр.Видин, ул. “Любен Каравелов” №29
/СОУ “Л. Каравелов”/
тел. 600 388
e-mail: lk@vidin.net

Регионална занаятчийска камара
Председател – Инж. Стоян Иванов
Адрес: гр.Видин, ул. Дунавска №1
тел. 606 772
e-mail: rzk_vidin@abv.bg

Сдружение “България в Европа ”
Председател на УС - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Симеон Велики” №68А
тел. 637 595
e-mail: bgeu@mail.bg

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия Видин
Председател - инж. Наташка Николова
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 3, ет.3, офис 58
тел. 600 080

Камара на архитектите в България, Регионална колегия Видин
Председател - арх. Галя Антова
Адрес: 3700 гр.Видин, ул."Рибарска" №10
тел. 0888 966 431
e-mail: galaanto@abv.bg

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще" - клон Видин
Управител - Свилен Маринов
Адрес: гр. Видин, ж.к. Крум Бъчваров бл.19, вх. Г, ет.5, ап.87
e-mail: regionalfuture@gmail.com

“Демократичен алианс Рома”
Асен Ангелов
Адрес: гр. Дунавци, ул.”Толбухин” 24
тел. 094314/ 2682

Сдружение "Видински съюз на зърнопроизводителите"
Председател –Жечко Андрейнски
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” 40
Тел: 094/ 601 563

Фондация „Подкрепа за реализация”
Председател: Емилия Йосифова
Адрес: Гр. Видин, ул. „Г. С. Раковски” № 13
Тел: 0899987634
094/601986
094/ 606632
e-mail: sr_foundation@mail.bg

Гражданско движение „Аз обичам Видин”
Председател – Юли Петров
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония” 56
e-mail: july.petroff@abv.bg

Народно читалище „Светъл ден - 2009”
Ръководител – Сашо Генов
Лице за контакт – Йоана Ванкова
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония”43
Тел. 0898375068
e-mail: brightday@abv.bg

Народно читалище “Развитие”
гр.Белоградчик
Счетоводител - Верка Тошева
тел. 0936/ 33-59

Информационен бизнес център
Председател - Тодор Цеков
Адрес: гр.Белоградчик, пл.”Бенковски” 2
тел. 0936/ 54 -00; 43-46; 46-88
факс: 0936/ 54 72
e-mail: ibcbel@dir.bg

Туристическо дружество “Белоградчишки скали”
Председател - Августин Йорданов
Адрес: гр.Белоградчик, Туристически комплекс
тел. 0936/ 32-85

Сдружение “Младежки център за развитие”
Живко Долашков
Адрес: гр. Белоградчик, Младежки дом
тел. 0936/ 31-36, 33-80
e-mail: yccdb@abv.bg

Сдружение за алтернативен туризъм – Белоградчик
Милена Артинова Иванова – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Поручик Дворянов”, №:1А
Тел: 0936/32-91

Сдружение „БЕЛГРАДИН”
Николай Светланов Димитров - Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Капитан Кръстьо”, №1
Тел: GSM 0878/486166

Сдружение „Балканска гражданска коалиция”
Тодор Цеков – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски”, №6
Тел./ факс: 0936/54 72; GSM 0878 555340
e-mail: ibcrd@belogradchik.info

Турлашко дружество „Ждребче”
Любомир Николов Веселинов - Председател
Адрес: гр.Белоградчик, ул. „Княз Борис І-ви” №6
Тел: GSM 0895/108040

Сдружение „Бъдеще за нашия роден край”
Радослав Цветанов Младенов – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски, №23
Тел: GSM 0898/533385

Сдружение за атрактивен туризъм „Торлаколит”
Георги Стефанов – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис” І-ви, №21
Тел: 0936/36-47

"Център за иновации и развитие"
Председател на УС: инж. Владимир АндреевАдрес: гр. Кула
телефон: 0887 523 540
e-mail: idc_vd@abv.bg
http://center-inovacii.alle.bg/

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще" - клон Ново село
Управител - Свилен Маринов
Адрес: област Видин, община Ново село, с. Ново село,
ул. Архитект Илия Попов №70
e-mail: regionalfuture@gmail.com

Сдружение “Общински център за развитие”
Данчо Николов
Адрес: гр. Димово, ул. “Георги Димитров”127
тел. 09341/ 492

 

ХОТЕЛИ

ХОТЕЛ РОВНО
Адрес: 70 Tzar Alexander II Str., 3700 Видин, България
Phone: 094 690 990

АННА КРИСТИНА ХОТЕЛ
Address: ul. "Baba Vida" 2, 3700 Kaleto, Vidin
Phone: 087 883 6901

VIVAL HOTEL
Address: Vidin, K-s Bononiya block 6, 3700 Vidin
Phone: 089 467 6070

HOTEL DUNAV
Address: ul. "Edelvays" 3, 3700 Vidin Center, Vidin
Phone: 094 600 174

BONONIA HOTEL
Address: 3700, ul. "Bdin" 2, 3700 Vidin
Phone: 094 606 031

ХОТЕЛ ЕОС
Address: bul. "Panonia" 64, 3705 g.k. Geo Milev, Vidin
Phone: 094 623 259

HOTEL IMPULS PALACE
Address: Complex Impuls Palace, Yuzhna Promishlena Zona, 3700 Vidin
Phone: 088 375 6575

ХОТЕЛ МИКС
Address: ul. "Geo Milev", 3705 Vida 2, Vidin
Phone: 088 874 2054 

ХОТЕЛ НЕПТУН
Address: ul. "Dunavska" 8, 3700 Vidin Center, Vidin
Phone: 094 680 039

ХОТЕЛ АВРАМОВ
Address: ul. "Tsar Alexander II" 63, 3700 Himik, Vidin
Phone: 088 528 7766

ХОТЕЛ СТАРИЯТ ГРАД
Address: ul. "Knyaz Boris I" 2, 3703 Kaleto, Vidin
Phone: 094 600 023


ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ


ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
гр. Видин, България
адрес: 3700, Видин; Южна промишлена зона
e-mail: pgaz-vidin@pgaz.org
tel: +35994600805 (Технически секретар, Елизабета Христова)

ПГТ "М. ГЕОРГИЕВ"
Адрес: гр. Видин 3700, ул. "Гладстон" № 42,
тел.: 094/601737, 094/601 738, 094/601 739
e-mail: vidin_toh@abv.bg; vid-pgoh@dir.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГРАД ДИМОВО
Град Димово, Община Димово, ул. Георги Димитров № 38
Факс: 093412288
Email: pgi_dimovo@abv.bg

ВИДИНСКИ ОБЩИНСКИ ФОНД "ЧИТАЛИЩА"
Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
адрес: пл. "Бдинци" 6
Ел. поща: chitalishta_vidin@abv.bg

КАРЛОВСКА ЗАДРУГА
Град/село: Цар Шишманово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
Адрес: ул. Димитър Благоев 10
Ел. поща: head@inspektorat.org

 

SPISAK POTENCIJALNIH PARTNERA ZA BUDUĆE ZAJEDNIČKE POSLOVNE I PARTNERSKE INICIJATIVE U OBLASTI TURIZMA

Partneri iz regiona Pirot, Srbija:

UDRUŽENJA GRAĐANA – NEVLADINE ORGANIZACIJE

1. Udruženje „PIRGOS“, Pirot
Dobrice Milutinovića 15, TC Vezni trakt, 18300 Pirot
e-mail: office@pirgos.rs

2. Zanatska zadruga za izradu ćilima i suvenira Damsko Srce
Srpskih vladara 106, 18300 Pirot
e-mail: info@damskosrce.com

3. Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA
Cara Dušana 50, 18300 Pirot
e-mail: udruzenje.za.ekologiju.gea@hotmail.com

4. Društvo za zaštitu životne sredine "Stara planina"
Slavonska 66, 18300 Pirot
e-mail: drustvostaraplanina@gmail.com

 

TURISTIČKE ORGANIZACIJE

1. Turistička organizacija Pirot, Pirot
Srpskih vladara 77, 18300 Pirot
e-mail: top010@mts.rs

2. Turistička organizacija opštine Babušnica,
Babušnica Ratka Pavlovića 3, 18330 Babušnica
e-mail: tobabusnica@gmail.com

3. Turistička organizacija Bele Palanke, Bela palanka
Srpskih Vladara 56, 18310 Bela Palanka
e-mail: tobelapalanka@gmail.com

4. JU “Sportsko turistički centar Caribrod”- Dimitrovgrad, Dimitrovgrad
Teslina bb, 18320 Dimitrovgrad
e-mail: stcdimitrovgrad@gmail.com

 

PRIVREDNA I STRUKOVNA UDRUŽENJA

1. Ugovorna okružna privredna komora Pirot, Pirot
Dobrice Milutinovića, lokal 5, TC Vezni trakt, 18300 Pirot
e-mail: info@komorapirot.com

HOTELI

1. Hotel „Analux“ spa, Pirot
Srpskih vladara bb, 18300 Pirot
e-mail: office@hotel-analux.rs

2. Hotel Sin-Kom, Pirot
Nikole Pašića bb, 18300 Pirot
e-mail: hotelsinkom@gmail.com

3. Hotel Gali, Pirot
Srpskih vladara 179, 18300 Pirot
e-mail: galidoo.pirot@mts.rs

4. Hotel Alma, Pirot
Nikole Pašića 201a, 18300 Pirot
e-mail: info@hotelalma.rs

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

1. Ekonomska škola Pirot, Pirot
Takovska 24, 18300 Pirot
e-mail: ekonoskolapi@neobee.net

2. Gimnazija “Sveti Kirilo i Metodije”, Dimitrovgrad
Ćirila i Metodija br. 12, 18320 Dimitrovgrad
e-mail: gimnazijadimitrovgrad@mts.rs

3. Mlekarska škola sa domom učenika „ Dr Obren Pejić“, Pirot
Nikole Pašića 173, 18300 Pirot
e-mail: pimleksko@mts.rs

INSTITUCIJE KULTURE

1. Muzej Ponišavlja, Pirot
Nikole Pašića 49, 18300 Pirot
e-mail: muzejpirot@gmail.com

2. Dom kulture Pirot
Srpskih vladara 77, 18300 Pirot
e-mail: domkulturepirot@gmail.com

MEDIJI

1.Medijska kuća Ani press doo Pirot
Stevana Sremca bb, 18300 Pirot
e-mail: plusradio010@gmail.com

2.TV Pirot
Branka Radičevića, 18300 Pirot
e-mail: office@tvpirot.rs

3.Televizija Pi kanal Pirot
Mite Gage 10, 18300 Pirot
e-mail: office@rtvpicanal.com

4.Multimedijalni internet portal FAR
Balkanska 16, 18320 Dimitrovgrad
e-mail: office@far.rs