ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ТУРИЗМА